CIRCULAIR MINERAAL

De recycling van de minerale component van bouw- en sloopafval is in Nederland na een ontwikkeling van 40 jaar nauwelijks van de grond gekomen. De producten van de bewerkers van bouw- en sloopafval verdwijnen in nuttige toepassingen in de wegenbouw. Slechts enkele procenten van de productie van rond 20 miljoen ton per jaar keert terug in bouwkundige toepassingen in bijvoorbeeld constructief beton. In de baksteenindustrie is de recycling van baksteen uit bouw- en sloopafval nog zelfs geheel afwezig.

VISIE

Als recyclingindustrie kunnen wij producten maken, die de beton- en baksteenindustrie probleemloos kan opnemen in haar productieprocessen. Dat is tot heden onvoldoende gelukt. Het is dus tijd voor de ontwikkeling van nieuwe technologie.

MISSIE

Ons doel is om snel een substantieel deel van onze productie circulair te maken: om uit oude bouwmaterialen de grondstoffen terug te winnen en deze opnieuw in te zetten. Op deze manier verkleinen wij de effecten op het milieu.

AANPAK

Circulair mineraal is het initiatief van zes Nederlandse sloop- en recyclingbedrijven samen met Dick Eerland, de oprichter van Eerland Recycling Services. Wij ontwikkelen eigen technologie.

PRODUCT

Circulair Mineraal richt zich primair op de bewerking van betongranulaat. Betongranulaat is gebroken beton uit bouw- en sloopafval. Dit materiaal ontstaat in een conventionele puinbreker. De conventionele puinbreker doet dus de voorbewerking voor Circulair Mineraal. Het betongranulaat uit de conventionele puinbreker moet voldoen aan zuiverheidseisen en mag geen bestanddelen als zand, metalen, hout of kunststoffen bevatten. Dat zijn vertrouwde eisen, die ook overwegend voor de huidige producten van de puinbreker gelden. In de CM-breker van Circulair Mineraal wordt het betongranulaat bewerkt tot zand, grind en cementsteenpoeder. Het zand en grind hebben een 80% schoon oppervlak. Hierdoor zijn ze geschikt voor inzet als toeslagmateriaal voor nieuw beton. Het cementsteenpoeder is een vulstof, die het best te vergelijken is met kalksteenmeel. Deze vulstof is geschikt voor inzet in de betonindustrie voor de productie van zelfverdichtend beton.

CONTACT

Dick Eerland

+316 53198163